Srpen 2016

Staying Strong: 365 days a year | 19th July

10. srpna 2016 v 23:25 | Ivet |  STAYING STRONG: 365 days a year

19th July

You get in life what you have the courage to ask for.
V životě dostanete to, na co máte odvahu se zeptat.
-OPRAH WINFREY

Lidé přicházejí a odcházejí z vašeho života. Ne každý ví, jak vám udělat radost, ale povzneste se nad to - prostě to nechte být. Lidé, kteří s vámi zůstanou, jsou ti, s kterými se budete cítit báječně. Ale nespoléhejte se na ostatní, abyste byli šťastní, protože občas budete zklamaní.

Cíl: Pokud vás někdo strhne dolů, zeptejte se sami sebe - Bude na tom záležet za rok? To vám pomůže nechat to být a získat jiný pohled.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: Book Staying Strong: 365 days a Year | Translated: by Ivet (admin)

Staying Strong: 365 days a year | 18th July

10. srpna 2016 v 23:09 | Ivet |  STAYING STRONG: 365 days a year

18th July

Nevzdávejte se svým obavám; pokud tak učiníte nebudete moci mluvit svým srdcem.
-PAULO COELHO

Láska osvětluje všechny věci a strach překrucuje pravdu a plní naši mysl negativitou. Strach nám dává záminku, schovávat se za své srdce. Každý má strach. Potřebujeme větší sílu povznést se nad svým strachem a nechat se vést svým srdcem.

Cíl: Poslouchejte své srdce a věřte svým instinktům.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: Book Staying Strong: 365 days a Year | Translated: by Ivet (admin)

Staying Strong: 365 days a year | 17th July

10. srpna 2016 v 23:05 | Ivet |  STAYING STRONG: 365 days a year

17th July

Always act like you´re wearing an invisible crown.
Vždy jednejte tak, jako byste nosili neviditelnou korunu.
-UNKNOWN

Když ze sebe dáváme tolik v naší práci, je opravdu důležité, aby to bylo to nejlepší. Bez ohledu na to, co si lidé o vaší tvorbě myslí, je důležité, abyste oslavili svou práce a kreativity. Součástí kreativity je, že obvykle získáme větší praxi a zkušenosti. Každý další projekt, který děláte bude obvykle lepší, než ten předchozí. Nejde o dokonalost - je to o tom, být stále lepší.

Cíl: Bez ohledu na to, jak se cítíte, nezapomeňte si uvědomit vaši tvrdou práci, vytrvalost a kreativitu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: Book Staying Strong: 365 days a Year | Translated: by Ivet (admin)

Staying Strong: 365 days a year | 16th July

10. srpna 2016 v 22:53 | Ivet |  STAYING STRONG: 365 days a year

16th July

Sometimes you have to lie. But to yourself you must always tell the truth.
Někdy budete muset lhát. Ale sobě musíte vždy říkat pravdu.
-LOUISE FITZHUGH

Necíťte se špatně, když uděláte chybu, protože je to minulost, a rozhodně se nemůžete vrátit v čase, abyste ji opravili. Ale pokud nejste upřímní k sobě, že jste chybu udělali, pak je něco špatně. Všichni procházíme tímto životem společně, učíme se, kam jít, ale je důležité si přiznat, když uděláte něco špatně, i když to byla nehoda. Prostě se omluvte, jděte dál a osvoboďte se.

Cíl: Omluvte se někomu za chybu, kterou jste nedávno udělali, bez ohledu na to, jak byla velká nebo malá.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: Book Staying Strong: 365 days a Year | Translated: by Ivet (admin)

Staying Strong: 365 days a year | 15th July

10. srpna 2016 v 22:30 | Ivet |  STAYING STRONG: 365 days a year

15th July

You should never apologize for your existence.
Nikdy byste se neměli omlouvat za svou existenci.

Mnohokrát se budou lidi omlouvat za věci, za které se opravdu omlouvat nemusejí. My všichni to děláme. Když někoho vylekáme, nebo když někdo narazí do nás, omluvíme se, i když to nebyla naše vina. Jen se snažíme být zdvořilí. Ale to, co skutečně děláte je, že si říkáte, že si nezasloužíte být tam, kde jste! Zasloužíte si své místo na Zemi, ať už jsme kdekoliv.

Cíl: Buďte hrdí na to, kde dnes jste, a jak daleko jste se na své cestě dostali. Jste přesně tam, kde máte být.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: Book Staying Strong: 365 days a Year | Translated: by Ivet (admin)

Staying Strong: 365 days a year | 14th July

10. srpna 2016 v 22:22 | Ivet |  STAYING STRONG: 365 days a year

14th July

Gratitude is the key to happiness.
Vděčnost je klíčem ke štěstí.

Jsem tak vděčná všem mým přátelům, rodině a fanouškům, kteří mi pomohli zůstat silnou na mé cestě k uzdravení. Cítím hlubokou vděčnost ke každému jednotlivému člověku, který byl silný pro mě, protože to mi dalo sílu, kterou jsem potřebovala, abych se z toho dostala a našla svou cestu k vyléčení.

Cíl: Dnes najděte místo, abyste poděkovali všem kolem sebe za to, že jsou ve vašem životě, zejména ti, kteří zůstali po vašem boku přes těžké časy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: Book Staying Strong: 365 days a Year | Translated: by Ivet (admin)

Staying Strong: 365 days a year | 13th July

10. srpna 2016 v 22:15 | Ivet |  STAYING STRONG: 365 days a year

13th July

So go ahead. Fall down. The world looks different from the ground.
Jděte do toho. Spadněte. Svět ze země vypadá jinak.
-OPRAH WINFREY

Selhání, chyby, učení a nové začátky jsou součástí života. Kdybych přijala svou potřebu jít na léčení jako znamení selhání, nebyla bych tam, kde jsem dnes. Místo toho jsem se rozhodla začít znovu, vypořádat se s mými problémy a dostat se znovu zpět. Věřte mi, že to nebylo snadné. Byly časy, kdy by bylo jednodušší se vzdát a zůstat tam, kde jsem byla. Ale někdy musíme dosáhnout dna, abychom viděli cestu ven. Naše neúspěchy nás nedefinují - formují nás, abychom byly lepší.

Cíl: Přemýšlejte o tom, které neúspěchy vás formovaly k lepšímu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: Book Staying Strong: 365 days a Year | Translated: by Ivet (admin)

Staying Strong: 365 days a year | 12th July

10. srpna 2016 v 22:07 | Ivet |  STAYING STRONG: 365 days a year

12th July

The only thing that comes to a sleeping man is dreams.
Jediná věc, která přichází k spícímu člověku, je sen.
-TUPAC
Musíš tvrdě pracovat pro to, co chcete, nebo se vaše sny nikdy nestanou. Nemůžete jen sedět a čekat, než se něco stane. Bůh pomáhá těm, kteří si dokázali pomoci sami, a ti, kteří si sami pomůžou úspějí.

Cíl: Každý z nás má svůj účel - ujistěte se, že nežijete ve snu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: Book Staying Strong: 365 days a Year | Translated: by Ivet (admin)

Staying Strong: 365 days a year | 11th July

10. srpna 2016 v 21:50 | Ivet |  STAYING STRONG: 365 days a year

11th July

It is some relief to weep; grief is satisfied and carried off by tears.
Pláč je nějakou úlevou; smutek je uspokojení a slzami odnesen pryč. odnesen slzami.
-OVID

Bez ohledu na to, jak si myslíte, že jste silní nebo tvrdí, každý z nás potřebuje uvolnit své emoce. Někteří lidé pláčou často a jiní pláčou jen zřídka. Ale vím, že když opravdu potřebuji plakat, a konečně to udělám, cítím se jako nový člověk. Je to pro mě způsob, jak to nechat být a uvolnit se - vyjádřit svůj smutek.

Cíl: Není zdravé potlačovat silné emoce, nechte je uvolnit.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: Book Staying Strong: 365 days a Year | Translated: by Ivet (admin)

Staying Strong: 365 days a year | 10th July

10. srpna 2016 v 18:59 | Ivet |  STAYING STRONG: 365 days a year

10th July

Follow your bliss and the universe will open doors where there were only walls.
Následujte své blaho a vesmír, otevřou se ti dveře tam, kde byly jen zdi.
- JOSEPH CAMPBELL

Ve světě, který je plný výzev a neznámých, je pro mě nejjednodušším pravidlem dělat to, co mě dělá šťastnou. Svět se otevírá neuvěřitelnými způsoby, pokud se odvážíš k přemýšlení o všech možnostech. Dělejte to, co vás dělá šťastnými a dobré věci tě budou následovat.

Cíl: Usilujte o věci, které vás nejvíce naplňují a dělají šťastnými.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: Book Staying Strong: 365 days a Year | Translated: by Ivet (admin)

Staying Strong: 365 days a year | 9th July

10. srpna 2016 v 18:43 | Ivet |  STAYING STRONG: 365 days a year

9th July

Peace and love are eternal.
Mír a láska jsou věčné.
-JOHN LENNON

Někdy bych si přála, abych mohla žít v 60. letech, protože to byla neuvěřitelná doba ve světě hudby, občanských práv, módě, politice a kultuře. Ale jednou z nejvíce inspirujících částí této doby bylo mírové hnutí. Vidět tolik lidí napříč generacemi, kteří se spolčili na podporu míru a lásky, je pro mě tak inspirující a krásné. Doufám a modlím se, že můžeme i nadále praktikovat toleranci, laskavost, soucit, mír a lásku každý den našeho života. Potřebujeme to teď více než kdy předtím a je to na každém z nás abychom praktikovali a šířit tyto hodnoty.

Cíl: Šiřte poselství míru a lásky kamkoliv jdete. Dnes rozdávejte bezplatné objetí.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: Book Staying Strong: 365 days a Year | Translated: by Ivet (admin)

Staying Strong: 365 days a year | 8th July

10. srpna 2016 v 18:28 | Ivet |  STAYING STRONG: 365 days a year

8th July

No one deserves anything less than being loved.
Každý si nezaslouží nic menšího, než být milován.

Zasloužíme si prožít všechny formy lásky. Lidé, kteří nejvíce nenávidí a cítí se, že nejsou hodni být milováni, jsou ti, kteří strádali během dospívání. Je na každém z nás, abychom se ujistili, že dáváme ostatním tolik lásky, jako sami sobě. Lidé, kteří se zdají být nenávistní a toxičtí, nejsou nutně lidé, s kterými by jste měli trávit čas, ale alespoň jim pošlete svoje pozitivní myšlenky.

Cíl: Buďte vděčni, že jste schopni cítit zkušenosti, dávat a přijímat lásku. Je to požehnání.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: Book Staying Strong: 365 days a Year | Translated: by Ivet (admin)

Staying Strong: 365 days a year | 7th July

10. srpna 2016 v 18:08 | Ivet |  STAYING STRONG: 365 days a year

7th July

When we count our blessings instead of our pproblems everything changes for the better.
Když spočítáme naše požehnání místo našich problémů, všechno se změní k lepšímu.

Po ukončení léčby, jsem si uvědomila, že musím změnit svůj způsob myšlení o mnoha věcech. Jednou z největších změn bylo, zaměřit se na to, co mám, místo toho, co nemám. Čím více jsem se zaměřila na své požehnání, věci a lidi, za které jsem vděčná, tím více se požehnání a lidé začali objevovat v mém každodenním životě. Když máte představivost a držíte se silných pozitivních snímků ve vaší mysli, zdá se všechno jako kouzlo. To je síla vděčnosti.

Cíl: Vytvořte si seznam pěti nejlepších lidí v tvém životě, za kterými můžete přijít s čímkoliv.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: Book Staying Strong: 365 days a Year | Translated: by Ivet (admin)

Staying Strong: 365 days a year | 6th July

10. srpna 2016 v 17:55 | Ivet |  STAYING STRONG: 365 days a year

6th July

Prayer is not an old woman´s idle amusement.
Properly understood and applied, it is the most potent instrument of action.
Modlitba není jen lenivé pobavení starých žen. Správné chápání a používání, je nejúčinnějším nástrojem jednání.
-MAHATMA GANDHI

Spousta lidí si myslí, že když se budete chtít modlit, musí to být formální rituál v kostele, synagoze nebo mešitě. Když se modlím, mluvím s Bohem, jako by to byl můj nejlepší přítel. Nechci zadržovat, co cítím a nečekám, až budu na svatém místě. Vím, že ať se nacházím kdekoliv, je to dost dobré, aby mě vyslechl. I když nevěříte v Boha a modlíte se k Vesmíru, buďte k sobě upřímní. Vložením své energii do světa, ukazujete, že jste otevřeni změnám, k učení a přijetí pomoci.

Cíl: Pomodlete se k čemukoliv, v co věříte a požádejte o pomoc nebo moudrost v něčem, co vás tíží.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: Book Staying Strong: 365 days a Year | Translated: by Ivet (admin)

Staying Strong: 365 days a year | 5th July

10. srpna 2016 v 17:39 | Ivet |  STAYING STRONG: 365 days a year

5th July

The best medicine for embarrassment is the confidence to laugh at yourself.
Nejlepší lék na rozpaky je sebevědomě se zasmát sám sobě.

Mnohokrát jsem spadla na jevišti. Pravdou je, že jsem nemotorný člověk a to je něco, co jsem se naučila přijmout dokonce s láskou. Pokaždé, když spadnu na jevišti, si mohu vybrat, jestli v rozpacích uteču, nebo přistanu, udělám pózu a usměju se. Když můžu lidi rozesmát dříve, než se mi vysmějí, potom pád nebolí.

Cíl: Smějte se sobě. Neberte všechno tak vážně.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: Book Staying Strong: 365 days a Year | Translated: by Ivet (admin)